CURS METODICA PROFESORI LIMBA ROMANA 

TITULARIZARE/DEFINITIVAT/GRAD2

12 ORE – 200 LEI

 

 • Cursul are 12 de ore si se desfasoara pe ZOOM, pe parcursul a trei zile;
 • Program orientativ: vineri 16.00-20.00, sambata si duminica 8.00-12.00;
 • Suportul de curs se trimite pe mail;
 • Profesorii care sustin gradul 2 primesc si suport de curs pentru psihopedagogie;
 • In curs se fac aplicatii practice, cu exemple concrete si rezolvari de subiecte din anii anteriori, pe baza prezentarilor si explicatiilor oferite de formator;
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE;
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, cand se formeaza grupa, pentru detalii legate de plata si program.

 

STRUCTURA CURS

 

Proiectarea didactica:

 • Tipuri de lectii/momentele lectiei - alegerea metodelor in functie de momentul lectiei;
 • Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare;
 • Metode didactice (traditionale/ centrate pe elev) -  clasificare, caracterizare, avantaje si limite;
 • Forme de organizare a activitatii didactice: clasificare, caracterizare, avantaje si limite;
 • Mijloace de invatamant (tipuri, caracterizare, functii didactice); 
 • Aplicatii: Realizarea de scenarii didactice cu  metode,  mijloace si forme de organizare; argumentarea alegerii acestora, avantaje, etc.
 • Didactica limbii romane, lecturii, oralului

 

Evaluarea rezultatelor invatarii

 • Definitii, caracterizare, functii;
 • Tipuri / forme de evaluare (initiala, continua, finala) - schema de abordare la examen;
 • Metode de evaluare traditionale (orala, scrisa, practica);
 • Metode de evaluare alternative (observarea sistematica, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, investigatia);
 • Aplicatii: Realizarea evaluarilor alternative (definitie, etape, avantaje/dezavantaje, exemplu practic, etc.);
 • Tipuri de itemi, instrumete de evaluare;
 • Aplicatii: Exemple din fiecare tip de item.

 

Curriculum

 • Componente: plan-cadru, programa scolara (elementele componente), manuale scolare (functii, alegerea manualului, etc.);
 • Tipuri de curriculum (formal/nonformal, informal; curriculum extins/aprofundat/optional)
 • Aplicatii: Curriculum la decizia scolii