CURS GRAMATICA

12 ORE - 180 LEI

 

 • Cursul are 10 ore, se desfasoara pe ZOOM, in 2 zile.
 • Cursul este destinat  invatatorilor si educatorilor care sustin examenul de  titularizare sau definitivat si vor sa faca mai multe ore de gramatica.
 • Cursul isi propune sa vina cu aplicatii si cu subiecte posibile  pentru cat mai multe  teme din programa.
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE.
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, pentru detalii legate de plata si program.

 

STRUCTURA CURS 

 

Capitolul 1

 • Nivelul fonetic: aspecte functionale referitoare la: sunetele limbii romane, corespondenta litera-sunet, regulile pentru despartirea cuvintelor in silabe; structura fonologica a cuvintelor: diftongi, triftongi, hiat; accentul; omografe, omofone.
 • Nivelul lexico-semantic: cuvantul - forma si sens (sensul de baza si sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat), categorii semantice: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; paronime, regionalisme, arhaisme, neologisme; campul lexical, unitati frazeologice (expresii/locutiuni); mijloace de imbogatire a vocabularului: interne (derivarea, compunerea, conversiunea; cuvant de baza, cuvant derivat; familia lexicala), externe (imprumuturile).
 • Nivelul ortografic, ortoepic si de punctuatie: aspecte privind aplicarea normelor de ortografie, de ortoepie si de punctuatie in receptarea/construirea mesajului scris.
 • Aplicatii

 

Capitolul 2

 • Nivelul morfologic: Partile de vorbire flexibile: verbul, substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, adjectivul pronominal, numeralul; Partile de vorbire neflexibile: adverbul, conjunctia, prepozitia, interjectia;
 • Aplicatii

 

Capitolul 3

 • Nivelul sintactic:
 • Sintaxa propozitiei:

- Partile principale de propozitie: subiectul, predicatul, acordul predicatului cu subiectul;

- Partile secundare de propozitie: atributul, complementul.

 • Sintaxa frazei:

- fraza;

- delimitarea propozitiilor in fraza; felul propozitiilor; expansiunea si contragerea;

- raporturile sintactice in fraza: de interdependenta, de coordonare si de subordonare in

propozitie si in fraza;

- exprimarea raporturilor sintactice in propozitie si in fraza;

- tipuri de subordonate in fraza: subiectiva, predicativa, atributiva, completiva, circumstantiale, completiva prepozitionala.

 • Aplicatii