CURS GRADUL 2 EDUCATORI

16 ORE- 240 LEI

 

 • Cursul are 16  ore si se desfasoara pe ZOOM, pe parcursul a patru zile;
 • Orele de curs se tin dupa-amiaza, in cursul saptamanii si dimineata in weekend;
 • In curs se fac aplicatii practice, cu exemple concrete si rezolvari de subiecte din anii anteriori, pe baza prezentarilor si explicatiilor oferite de formator;
 • Suportul de curs se trimite pe mail si contine: CURS LITERATURA PENTRU COPII, CURS METODICA, CURS PSIHOPEDAGOGIE;
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE;
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, pentru detalii legate de plata si program.

 

STRUCTURA CURS

 

Metodica

 • Obiectivele educationale in invatamantul prescolar;
 • Continuturi specifice activitatii in gradinita;
 • Aplicatii pentru domeniile de continut/ale dezvoltarii, pentru activitati de invatare pe discipline sau integrate-conform subiectelor model din anii anteriori;
 • Strategii didactice specifice domeniilor de continut;
 • Metode, procedee, mijloace de invatamant;
 • Evaluarea in invatamantul prescolar;
 • Matricea obiective - continuturi;
 • Diferentierea/personalizarea activitatilor cu prescolarii;
 • Repere de evaluare a progreselor inregistrate in dezvoltarea psihofizica a copiilor;
 • Modalitati de organizare a grupei pentru activitatile de invatare;
 • Principalele tipuri de jocuri desfasurate in gradinita (joc de rol, joc didactic, joc de constructie, joc de miscare, joc muzical, etc.);
 • Activitati comune, pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta, specific, organizare, conducere si desfasurare): Lectura dupa imagini; Convorbirea; Povestirea;  Jocul didactic; Memorizarea;
 • Particularitati ale proiectarii, organizarii, desfasurarii si evaluarii activitatii educationale din gradinita;
 • Valorificarea valentelor formative ale alternativelor educationale utilizate in
 • invatamantul prescolar;
 • Abordari specifice ale copiilor cu CES/Modalitati de implicare a comunitatii pentru sprijinirea actului educational;

 

Pedagogie

 • Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana;
 • Educabilitatea;
 • Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar;
 • Sistem de invatamant;
 • Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective, continuturi, metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare - cu referire la ciclul prescolar;
 • Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar (disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, modular, integrat din perspectiva transdisciplinara);
 • Produsele proiectarii curriculare: plan, programa, proiectul didactic si curriculum suport oficial;
 • Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura;
 • Invatarea scolara/Predarea; 
 • Strategii, metode (clasificari si categorii, abordari alternative moderne, aplicatii); moduri de organizare a invatarii (frontal, grupal si individual);
 • Evaluarea - componenta a procesului didactic;
 • Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari;
 • Comunicarea didactica;
 • Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita;

 

Rezolvare subiecte din anii anteriori