centrumeditatii@yahoo.ro

0345.56.64.43 -  0768.712.444

CURS METODICA PROFESORI LIMBA ROMANA 

TITULARIZARE/DEFINITIVAT/GRAD2

12 ORE – 200 LEI

 

 • Cursul are 12 de ore si se desfasoara pe ZOOM, pe parcursul a trei zile;
 • Program orientativ: vineri 16.00-20.00, sambata si duminica 8.00-12.00;
 • Suportul de curs se trimite pe mail;
 • Profesorii care sustin gradul 2 primesc si suport de curs pentru psihopedagogie;
 • In curs se fac aplicatii practice, cu exemple concrete si rezolvari de subiecte din anii anteriori, pe baza prezentarilor si explicatiilor oferite de formator;
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE;
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, cand se formeaza grupa, pentru detalii legate de plata si program.

 

STRUCTURA CURS

 

Proiectarea didactica:

 • Tipuri de lectii/momentele lectiei - alegerea metodelor in functie de momentul lectiei;
 • Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare;
 • Metode didactice (traditionale/ centrate pe elev) -  clasificare, caracterizare, avantaje si limite;
 • Forme de organizare a activitatii didactice: clasificare, caracterizare, avantaje si limite;
 • Mijloace de invatamant (tipuri, caracterizare, functii didactice); 
 • Aplicatii: Realizarea de scenarii didactice cu  metode,  mijloace si forme de organizare; argumentarea alegerii acestora, avantaje, etc.
 • Didactica limbii romane, lecturii, oralului

 

Evaluarea rezultatelor invatarii

 • Definitii, caracterizare, functii;
 • Tipuri / forme de evaluare (initiala, continua, finala) - schema de abordare la examen;
 • Metode de evaluare traditionale (orala, scrisa, practica);
 • Metode de evaluare alternative (observarea sistematica, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, investigatia);
 • Aplicatii: Realizarea evaluarilor alternative (definitie, etape, avantaje/dezavantaje, exemplu practic, etc.);
 • Tipuri de itemi, instrumete de evaluare;
 • Aplicatii: Exemple din fiecare tip de item.

 

Curriculum

 • Componente: plan-cadru, programa scolara (elementele componente), manuale scolare (functii, alegerea manualului, etc.);
 • Tipuri de curriculum (formal/nonformal, informal; curriculum extins/aprofundat/optional)
 • Aplicatii: Curriculum la decizia scolii

CURSURI TITULARIZARE SI GRADE

 

Inscrierile se fac telefonic intre orele 10.00-18.00 sau completand formularul de mai jos.

 


Curs titularizare / definitivat invatatori

vezi detalii

Curs matematica invatatori

vezi detalii

Curs titularizare / definitivat educatori

vezi detalii

Curs gradul 2 educatori

vezi detalii

Curs gradul 2 invatatori

vezi detalii

Curs metodica prof. limba romana titularizare / definitivat / grad 2

vezi detalii

Curs metodica profesori / maistri titularizare / definitivat / grad 2

vezi detalii

Curs aplicatii metodica invatatori titularizare / definitivat

vezi detalii

Curs aplicatii metodica educatori titularizare / definitivat

vezi detalii

Curs gramatica

vezi detalii

 

CURS APLICATII METODICA EDUCATORI
titularizare/definitivat

10 ORE - 150 LEI

 

 • Cursul are 10 ore, se desfasoara pe ZOOM, in 2 zile, la inceputul lunii iulie.
 • Cursul este destinat persoanelor care au facut cursul normal pentru titularizare sau definitivat si vor sa mai aprofundeze si exerseze cu ajutorul mai multor aplicatii.

 

APLICATII

- Strategii didactice traditionale si moderne utilizate in educatia timpurie

- Metode, mijloace, materiale didactice, forme de organizare a activitatilor de invatare;

APLICATII

- Evaluarea in educatia timpurie: functii, forme de evaluare (evaluare initiala, evaluare formativa/ continua, evaluare sumativa/ cumulativa), metode si instrumente de evaluare - traditionale si moderne;  

APLICATII

- Jocul in educatia timpurie
- definirea jocului si specificul lui in prescolaritate; functiile si  clasificarea jocurilor;  exemplificare diferite tipuri de jocuri;  

APLICATII

- Modalitati specifice de realizare a activitatilor didactice in educatia timpurie: memorizare, convorbire, povestire si repovestire, lectura dupa imagini, observarea, joc didactic, exercitiu cu material individual, joc-exercitiu, joc de rol, joc logico-matematic, joc cu text si cant, joc muzical, joc de miscare, joc de creatie, lectura educatoarei, dramatizare;       

Rezolvari de subiecte propuse si din anii anteriori.

 

 

CURS APLICATII METODICA INVATATORI

titularizare/definitivat

10 ORE - 150 LEI

 

 • Cursul are 10 ore, se desfasoara pe ZOOM, in 2 zile, la inceputul lunii iulie.
 • Cursul este destinat persoanelor care au facut cursul normal pentru titularizare sau definitivat si vor sa mai aprofundeze si exerseze cu ajutorul mai multor aplicatii.
 • Cursul isi propune sa vina cu aplicatii si cu subiecte posibile  pentru cat mai multe  teme din programa.

 

STRUCTURA CURS

 

Prezentarea, explicarea si exersarea pentru fiecare metoda din programa (explicatia, conversatia euristica, demonstratia, exercitiul, povestirea, metoda fonetica analitico-sintetica, lectura explicativa, lucrul cu manualul, invatarea prin descoperire, problematizarea, jocul didactic, jocul de rol, dramatizarea, observarea; metode de invatare prin cooperare; metode de predare-invatare moderne: turul galeriei, brainstorming, ciorchinele, stiu/vreau sa stiu/am invatat, RAI, cubul, schimba perechea.)

 • Aplicatie:
 • Se realizeaza o prezenatare structurata pentru fiecare metoda, dupa urmatorul model: definitie, caracteristici, etape, momentul lectiei in care poate fi folosita, avantaje si dezavantaje.
 • Realizarea unui scenariu didactic pentru fiecare metoda.

 

Evaluarea initiala / continua / finala

 • Aplicatie
 • Realizarea unui eseu succint cu evaluarea  initiala, continua si finala dupa urmatoarea structura: *Definitie, *Momentul in care se realizeaza, *Scopul, *Doua functii specifice, *Avantaje, *Dezavantaje, *Metode de evaluare care se pot folosi, *Instrumente de evaluare 

 

Evaluarea traditionala (orala, scrisa, practica)

 • Aplicatii
 • Realizarea unui tabel cu toate cele trei metode si completarea acestuia cu urmatoarele informatii: *Definitie, *Caracteristici, *Momentele in care poate fi folosita, *Etape, *Avantaje, *Dezavantaje

 

REZOLVARE SUBIECTE PROPUSE SI SUBIECTE DIN ANII ANTERIORI 

  CURS METODICA PROFESORI/MAISTRI

 TITULARIZARE/DEFINITIVAT/GRAD 2

 12 ORE- 200 LEI

 

 • Cursul se adreseaza profesorilor/maistrilor care au in programa de examen temele din curs (matematica, istorie, geografie, economie, psihologie, tehnic, etc.);
 • Cursul are 12 de ore si se desfasoara pe ZOOM, pe parcursul a trei zile;
 • Program orientativ: vineri 16.00-20.00, sambata si duminica 8.00-12.00;
 • Suportul de curs se trimite pe mail;
 • In curs se fac aplicatii practice, cu exemple concrete si rezolvari de subiecte din anii anteriori, pe baza prezentarilor si explicatiilor oferite de formator;
 • Profesorii care sustin gradul 2 primesc si suport de curs pentru psihopedagogie;
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE;
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, cand se formeaza grupa, pentru detalii legate de plata si program.

  

STRUCTURA CURS

 

1.     Curriculum scolar - Componentele curriculumului scolar: plan-cadru (trunchi-comun, curriculum diferentiat, curriculum la decizia scolii), programa scolara, elementele componente ale programei scolare, manuale scolare; 

 • Aplicatii CDS 

2.     Proiectarea si organizarea instruirii: (planificari, tipuri de lectii); 

3.     Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare: 

 • Metode didactice (clasificare, caracterizare, avantaje si limite);
 • Forme de organizare a activitatii didactice (frontal, pe grupe, individual): clasificare, caracterizare, avantaje si limite;
 • Mijloace de invatamant (tipuri, caracterizare, functii didactice); integrarea lor in procesul de predare-invatare-evaluare;
 • Informatizarea si invatarea multimedia;
 • Aplicatii: Realizarea de scenarii didactice cu metode, mijloace, forme, dupa modelul de la examen.

 4.     Evaluarea rezultatelor invatarii 

 • Definitii, obiective, caracterizare, functii, tipuri de evaluare;
 • Metode traditionale de evaluare/ Metode complementare(alternative) de evaluare;
 • Tipuri de itemi, instrumete de evaluare;
 • Aplicatii: Exemple cu fiecare tip de item;
 • Prezenatre si caracterizare metode de evaluare alternative, folosind sabloane;
 • Scenarii cu metode alternative de evaluare folosite la clasa;

 5.     Rezolvari de subiecte din anii anteriori 

CURS METODICA PROFESORI/MAISTRI

TITULARIZARE/DEFINITIVAT/GRAD 2

12 ORE- 200 LEI

 

 • Cursul se adreseaza profesorilor/maistrilor care au in programa de examen temele din curs (matematica, istorie, geografie, economie, psihologie, tehnic, etc.);
 • Cursul are 12 de ore si se desfasoara pe ZOOM, pe parcursul a trei zile;
 • Program orientativ: vineri 16.00-20.00, sambata si duminica 8.00-12.00;
 • Suportul de curs se trimite pe mail;
 • In curs se fac aplicatii practice, cu exemple concrete si rezolvari de subiecte din anii anteriori, pe baza prezentarilor si explicatiilor oferite de formator;
 • Profesorii care sustin gradul 2 primesc si suport de curs pentru psihopedagogie;
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE;
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, cand se formeaza grupa, pentru detalii legate de plata si program.

 

 

STRUCTURA CURS

 

Curriculum scolar - Componentele curriculumului scolar: plan-cadru (trunchi-comun, curriculum diferentiat, curriculum la decizia scolii), programa scolara, elementele componente ale programei scolare, manuale scolare;

Aplicatii CDS

 

Proiectarea si organizarea instruirii: (planificari, tipuri de lectii);

 

Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare:

 • Metode didactice (clasificare, caracterizare, avantaje si limite);
 • Forme de organizare a activitatii didactice (frontal, pe grupe, individual): clasificare, caracterizare, avantaje si limite;
 • Mijloace de invatamant (tipuri, caracterizare, functii didactice); integrarea lor in procesul de predare-invatare-evaluare;
 • Informatizarea si invatarea multimedia;
 • Aplicatii: Realizarea de scenarii didactice cu metode, mijloace, forme, dupa modelul de la examen.

 

Evaluarea rezultatelor invatarii

 • Definitii, obiective, caracterizare, functii, tipuri de evaluare;
 • Metode traditionale de evaluare/ Metode complementare(alternative) de evaluare;
 • Tipuri de itemi, instrumete de evaluare;
 • Aplicatii: Exemple cu fiecare tip de item;
 • Prezenatre si caracterizare metode de evaluare alternative, folosind sabloane;
 • Scenarii cu metode alternative de evaluare folosite la clasa;

 

Rezolvari de subiecte din anii anteriori

CURS GRAMATICA

12 ORE - 180 LEI

 

 • Cursul are 10 ore, se desfasoara pe ZOOM, in 2 zile.
 • Cursul este destinat  invatatorilor si educatorilor care sustin examenul de  titularizare sau definitivat si vor sa faca mai multe ore de gramatica.
 • Cursul isi propune sa vina cu aplicatii si cu subiecte posibile  pentru cat mai multe  teme din programa.
 • Cursurile se desfasoara in perioada IANUARIE-IUNIE.
 • Persoanele inscrise sunt sunate cu o saptamana inante de curs, pentru detalii legate de plata si program.

 

STRUCTURA CURS 

 

Capitolul 1

 • Nivelul fonetic: aspecte functionale referitoare la: sunetele limbii romane, corespondenta litera-sunet, regulile pentru despartirea cuvintelor in silabe; structura fonologica a cuvintelor: diftongi, triftongi, hiat; accentul; omografe, omofone.
 • Nivelul lexico-semantic: cuvantul - forma si sens (sensul de baza si sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat), categorii semantice: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; paronime, regionalisme, arhaisme, neologisme; campul lexical, unitati frazeologice (expresii/locutiuni); mijloace de imbogatire a vocabularului: interne (derivarea, compunerea, conversiunea; cuvant de baza, cuvant derivat; familia lexicala), externe (imprumuturile).
 • Nivelul ortografic, ortoepic si de punctuatie: aspecte privind aplicarea normelor de ortografie, de ortoepie si de punctuatie in receptarea/construirea mesajului scris.
 • Aplicatii

 

Capitolul 2

 • Nivelul morfologic: Partile de vorbire flexibile: verbul, substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, adjectivul pronominal, numeralul; Partile de vorbire neflexibile: adverbul, conjunctia, prepozitia, interjectia;
 • Aplicatii

 

Capitolul 3

 • Nivelul sintactic:
 • Sintaxa propozitiei:

- Partile principale de propozitie: subiectul, predicatul, acordul predicatului cu subiectul;

- Partile secundare de propozitie: atributul, complementul.

 • Sintaxa frazei:

- fraza;

- delimitarea propozitiilor in fraza; felul propozitiilor; expansiunea si contragerea;

- raporturile sintactice in fraza: de interdependenta, de coordonare si de subordonare in

propozitie si in fraza;

- exprimarea raporturilor sintactice in propozitie si in fraza;

- tipuri de subordonate in fraza: subiectiva, predicativa, atributiva, completiva, circumstantiale, completiva prepozitionala.

 • Aplicatii
Adresa: str Gimnaziului, nr. 1, Targoviste
Telefon: 0345.10.31.91 - 0768.712.444
E-mail: centrumeditatii@yahoo.ro