centrumeditatii@yahoo.ro

0345.56.64.43 -  0768.712.444

CURS GRAMATICA 12 ORE - 180 LEI

Capitolul 1

  • Nivelul fonetic:aspecte functionale referitoare la: sunetele limbii romane, corespondenta litera-sunet, regulile pentru despartirea cuvintelor in silabe; structura fonologica a cuvintelor: diftongi, triftongi, hiat; accentul; omografe, omofone.
  • Nivelul lexico-semantic: cuvantul - forma si sens (sensul de baza si sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat), categorii semantice: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; paronime, regionalisme, arhaisme, neologisme; campul lexical, unitati frazeologice (expresii/ locutiuni); mijloace de imbogatire a vocabularului: interne (derivarea, compunerea, conversiunea; cuvant de baza, cuvant derivat; familia lexicala), externe (imprumuturile).
  • Nivelul ortografic, ortoepic si de punctuatie: aspecte privind aplicarea normelor de ortografie, de ortoepie si de punctuatie in receptarea/construirea mesajului scris.
  • Aplicatii

Capitolul 2

  • Nivelul morfologic: Partile de vorbire flexibile: verbul, substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, adjectivul pronominal, numeralul; Partile de vorbire neflexibile: adverbul, conjunctia, prepozitia, interjectia;
  • Aplicatii

Capitolul 3

  • Nivelul sintactic:
  1. Sintaxa propozitiei:
- Partile principale de propozitie: subiectul, predicatul, acordul predicatului cu subiectul;
- Partile secundare de propozitie: atributul, complementul.
  1. Sintaxa frazei:

- fraza;

- delimitarea propozitiilor in fraza; felul propozitiilor; expansiunea si contragerea;

- raporturile sintactice in fraza: de interdependenta, de coordonare si de subordonare in

propozitie si in fraza;

- exprimarea raporturilor sintactice in propozitie si in fraza;

- tipuri de subordonate in fraza: subiectiva, predicativa, atributiva, completiva, circumstantiale, completiva prepozitionala.

  • Aplicatii

Formular Inscriere Cursuri titularizare si grade

Adresa: str Gimnaziului, nr. 1, Targoviste
Telefon: 0345.10.31.91 - 0768.712.444
E-mail: centrumeditatii@yahoo.ro